05 | 05 | 2023

AI Document Compering: At stille komplekse spørgsmål i en kommerciel lejeaftale

AI Transformers: analyserer, forklarer, fortolker lejeaftaler | Artikel

Avanceret AI-sammenligning af flere dokumenter øger datagennemgangen med præcise spørgsmål for at forenkle komplekse svar

'Introduktion af AI-drevet dokumentsammenligning: nemt analysere og behandle forskellige filformater'

Velkommen til dette blogindlæg, hvor vi er begejstrede for at præsentere vores nyeste AI-drevne tjenester, hostet på AWS, der giver dig mulighed for nemt at sammenligne og forstå komplekse og lange dokumenter side om side, alt sammen i et hidtil uset omfang. Vores platform udnytter kraften i AI-værktøjer til at sammenligne og analysere forskellige typer dokumenter og filformater, hvilket giver nøjagtige og konstruktive svar på indviklede spørgsmål med bemærkelsesværdig effektivitet.

Tiden med besværlig behandling af dokumenter manuelt er forbi. Vores avancerede dokumentbehandlingsfunktioner giver dig mulighed for at strømline din arbejdsgang og spare værdifuld tid. Vores AI-drevne system kan uden besvær udtrække kritisk information fra flere dokumenter, så du nemt kan analysere og træffe velinformerede beslutninger.

One of the standout features of our platform is the state-of-the-art “Diff Checker,” which allows you to visually compare two or more documents, highlighting their differences and similarities. This revolutionary tool simplifies the understanding of changes made in updated versions, making collaboration and revision processes smoother.

AI-teknologien, der driver vores platform, giver dig mulighed for nemt at tackle komplekse opgaver. Det letter hurtig forståelse af forskellige dokumenttyper, uanset deres længde eller kompleksitet. Uanset om det er juridiske kontrakter, forskningspapirer eller økonomiske rapporter, kan vores AI-værktøjer håndtere dem alle.

By leveraging AWS’s capabilities, we ensure that our platform is both scalable and reliable, providing you with a seamless experience regardless of your document processing needs. So, join us on this journey through the cutting-edge advancements in AI technology that enable effortless comparison and analysis of documents, transforming how you interact with information.

 


Have you ever wondered what makes our AI Document Comparison wizardry work? Let’s explore the juicy details of the components that power this cutting-edge technology.

Dette afsnit har til formål at give en omfattende opdeling af hver komponent og dens unikke bidrag til vores AI Document Comparing-teknologi, også kendt som Data Review. Ved at udforske hvert afsnit i detaljer, vil du få en dybere forståelse af hver komponents vitale rolle i at sikre den overordnede succes for vores banebrydende teknologi. Gennem vores ekspertanalyse og faglige indsigt får du en nyfundet forståelse for de indviklede indre funktioner i vores avancerede system.

At sikre en enestående brugeroplevelse er vores højeste prioritet.

Vores mål var at levere en fuldstændig automatiseret AI-drevet service, som alle nemt kan betjene. Brugerinput er begrænset til blot at uploade dokumenter og angive relevante spørgsmål i spørgsmålsskabelonen. AI og NLP tager sig af resten gennem bagenden, så fagfolk kan fokusere på opgaver af høj værdi, mens systemet behandler hundredvis af lange dokumenter. Det eneste tilbageværende trin er at eksportere rapporten og krydstjekke nogle af svarene for sikkerhed. Denne strømlinede proces maksimerer effektivitet og produktivitet, samtidig med at den sikrer nøjagtige resultater.

Optical Character Recognition (OCR) teknologi involverer automatisk udtrækning af information fra scannede dokumenter. Den konverterer trykte tekstbaserede dokumenter til digitale formater, hvilket muliggør effektiv og strømlinet databehandling.

A fascinating observation has emerged as we dive deeper into AI Document Comparison, especially within the Legal Sector. Did you know that an astonishing 90% of the documents uploaded by legal professionals are scanned documents from their clients? Here’s where Optical Character Recognition (OCR) technology comes into play. OCR allows for extracting information from these documents, even capturing small prints almost invisible to the human eye. Upon upload, users are prompted to select between Digital or Scanned Documents. If a scanned document is selected, OCR is triggered, and a digital copy is ready for use within a few minutes.

Despite the significant advancements in OCR technology, our team faced a unique challenge with the Polish language. The language includes extra characters such as ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, and ż, which posed a challenge for our OCR system. But we persevered and developed a specialized OCR system just for that language. This experience taught us a valuable lesson to approach every language with the same level of caution and attention to detail.

Oversættelse, der er alsidig på mange sprog

As we delve into the domain of Information Technology and Artificial Intelligence (AI), it’s no secret that the English language dominates the industry. This is mainly due to its widespread availability on the internet, and AI systems are often trained in English. However, at AIdot, we focus on delivering accuracy when extracting information from documents, so we automatically translate documents into languages other than English. Currently, we offer support for Polish and Arabic languages, with plans to expand to other languages shortly, all as part of our AI Document Comparing SaaS system.

While testing our technology, we’ve made a fascinating discovery—even when posed in Polish, some complex questions generated a more comprehensive answer in English. Our ultimate goal is to find accurate answers buried in lengthy documents of 600-900 pages while introducing automation to eliminate the need for manual processing.

We understand that as AI technology evolves, it will eventually work with documents written in native languages. However, we currently prefer to use English as a fallback option to maintain accuracy and consistency, providing an extra layer of security and reliability.

 

Spørgsmål og svar, der vises i videoen

I den hurtige mikrovideo ovenfor demonstrerede vi, hvordan AI hurtigt kan læse og forstå en standard kommerciel lejeaftale og hente de mest præcise svar på specifikke spørgsmål. Men lad os sætte farten ned og se nærmere på processen bag kulisserne.

Ved at bruge banebrydende Natural Language Processing-teknologi (NLP) arbejder AI-systemet utrætteligt i baggrunden for at analysere og udtrække information fra dokumentet. Det er en kompleks proces, der kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer, så vi anbefaler at stille detaljerede og komplekse spørgsmål for at sikre de mest præcise svar.

Tænk på det som at bede en kyndig kollega på arbejdet om information. Nogle gange er vi nødt til at omformulere vores spørgsmål for at sikre klarhed og forståelse. Tilsvarende stille vage spørgsmål som "Hvem er den smukke dreng?" kommer dig ikke ret langt her.

With a bit of practice and experimentation, users can quickly get the hang of the system and feel more comfortable. We deliberately provide answers individually to help users focus on one question at a time, allowing users to read them as the AI system works in real-time in the background.

So go ahead and test the system with your most challenging questions! The AI system is up for the task, and we’re confident it will provide you with the most accurate answers to help you make informed decisions.

Eksempler på spørgsmål og svar:

Spørgsmål: Hvor mange dage' bekendtgørelser kan udlejer sørge for at opsige lejemålet?

Svar:    15 dages varsel. content_used=3.1 Lejekontraktens løbetid begynder den 1°” august 2022 og slutter den 31 % juli 2027. 3.2Med 15 dages varsel kan udlejer opsige lejemålet i henhold til denne lejekontrakt, hvis lejer har misligholdt betalingen af ​​en del af lejen ved forfald. 3.3 Udlejer kan med 15 dages varsel opsige lejemålet i henhold til denne lejekontrakt, såfremt lejer ikke overholder, opfylder og overholder hver enkelt af de pagter, aftaler, bestemmelser, forpligtelser, betingelser og


Spørgsmål: Hvad vil der ske med lejeren, hvis der er skader til lokalerne?

Svar:    Lejeren vil omgående underrette udlejeren om enhver skade eller enhver situation, der væsentligt kan forstyrre den normale brug af lokalerne eller til inventar eller anden ejendom leveret af udlejer. content_used=Lejeren vil omgående underrette udlejeren om enhver skade eller enhver situation, der væsentligt kan forstyrre den normale brug af lokalerne eller til møbler eller anden ejendom leveret af udlejer.

 


Spørgsmål: Hvad er reglerne for lejer vedr farlig materialer?

Svar:    Lejeren må ikke opbevare eller have nogen genstande eller ting på ejendommen af ​​farlig, brandfarlig eller eksplosiv karakter, som på urimelig vis kan øge risikoen for brand på ejendommen, eller som kan anses for farlige af et ansvarligt forsikringsselskab., content_used=24.1 Lejeren vil ikke opbevare eller have nogen genstande eller ting på ejendommen af ​​farlig, brandfarlig eller eksplosiv karakter, som på urimelig vis kan øge risikoen for brand på ejendommen, eller som kan anses for farlige af et ansvarligt forsikringsselskab.


Spørgsmål: Hvad er det risiko til Udlejer i denne lejeaftale?

Svar:    Risikoen for udlejer i denne lejeaftale er, at lejeren muligvis ikke overholder alle vedtægter, vedtægter, regler og forskrifter fra nogen føderal, provins, kommunal eller anden kompetent myndighed og kan gøre noget på eller i lokalerne i strid med nogen af dem, hvilket resulterer i likvidation for tab af leje og andre indtægter for udlejer, der forventes at være afledt af denne lejekontrakt i den periode, som ville have udgjort den uudløbne del af løbetiden, hvis den ikke var blevet opsagt.

Snapshot, et hurtigt skærmbillede og oversigt over dokumenter

I afsnittet "Initial Comparison Results" giver vi et hurtigt øjebliksbillede af alle de dokumenter, der er blevet sammenlignet med Master Copy og de stillede spørgsmål. Scoren udregnes ud fra begge disse faktorer, uanset om du har 2 eller 60 dokumenter. Med et blik kan du hurtigt se, hvilke filer der scorer højt, og hvilke der halter bagud, hvilket hjælper dig med at prioritere din opmærksomhed og indsats i overensstemmelse hermed.

Når man analyserer 20 eller flere dokumenter parallelt, og nogle af dem scorer 90 % eller mindre, bliver det tydeligt, at der mangler afgørende information, hvilket kræver ekstra opmærksomhed på disse filer.

Scoreberegningen er baseret på to hovedfaktorer:

  • For det første krydstjek oplysningerne mod Master Copy- og Kildedokumenterne om lignende emner, selvom de har forskellige længder. Vi undersøger nøje, hvilken indsigt dokumentet giver til AI- og NLP-analyse.
  • For det andet vurderer vi nøjagtigheden af ​​de svar, der leveres fra spørgsmålene specificeret i spørgsmålsskabelonen. Nogle spørgsmål kan forblive ubesvarede, hvis oplysningerne ikke er til stede i dokumentet. Derfor vil scoren afspejle en lavere karakter.

 

Snapshot, et hurtigt skærmbillede og oversigt over dokumenter


Experience the convenience of having a comprehensive report and answers to your inquiries within a single Excel file.

Vores videoeksempel viser en kraftfuld teknik, der sammenligner to kildefiler med en masterkopi, og genererer en separat TAB for hver, der giver omfattende svar. For eksempel, hvis du sammenlignede 50 filer, ville en Excel-fil indeholde det samme antal TAB'er.

This approach is highly efficient, delivering precise results within minutes. In contrast, manual comparison could take hours or even days, particularly when dealing with lengthy files or scanned documents with varying angles on each page.

 

Oplev bekvemmeligheden ved at have en omfattende rapport og svar på dine forespørgsler i en enkelt Excel-fil til din rådighed


Vi har samlet en række indsigtsfulde observationer, som deles af vores værdsatte kunder, med det formål at give omfattende svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvor mange spørgsmål kan der stilles?

Regarding legal documents, on average, our clients ask 40 to 60 questions per document. There is no limit to the number of questions that can be asked.

Hvad er længden af ​​de pågældende dokumenter?

On average, the documents are 30-50 pages; however, we assisted our early adopters with 600-900-page documents. The longest we had so far was 1,178 pages. The AIdot System is coping very well even with long documents.

Hvad er den estimerede tidsramme, der kræves for at udføre OCR- og oversættelsesprocesser?

The duration of conducting OCR and Translation tasks depends on the document’s length, which typically spans one to eight minutes.

Sokrates den største filosof


 

"Omkostningerne ved indsigt er ikke længere en barriere med AI - 20 spørgsmål, et væld af information og en brøkdel af tiden og udgifterne."

— Begreber i netværk

 


AI-dokumentsammenligning | Datagennemgang | NLP (Natural Language Processing) | Naturlig sprogforståelse | AI udtrækker information | Forstå skrevne ord | Tekstanalyse | Semantisk analyse | Machine Learning | Informationsudtrækning | Tekst Mining | Tekstklassificering | Stemningsanalyse | Anerkendelse af navngivet enhed | Dokument lighed | Dokumentklynger | Dokumentoversigt | Tekstopsummering | Sprogmodellering | Hentning af information

 

Hvordan kommer man i gang med at udnytte AI?

Ny innovativ AI-teknologi kan være overvældende - vi kan hjælpe dig her! Ved at bruge vores AI-løsninger til at udtrække, forstå, analysere, gennemgå, sammenligne, forklare og fortolke information fra de mest komplekse, langvarige dokumenter, kan vi tage dig på en ny vej, guide dig, vise dig, hvordan det gøres, og støtte dig hele vejen.
Start din GRATIS prøveperiode! Intet kreditkort påkrævet, fuld adgang til vores cloud-software, annuller til enhver tid.
Vi tilbyder skræddersyede AI-løsninger'Sammenligning af flere dokumenter' og 'Vis højdepunkter'

Planlæg en GRATIS demo!

 


— Ved sammenligning eller gennemgang af oplysninger i flere dokumenter (klik på billedet ovenfor for at forstørre), we provide AI with precise questions for which we seek answers. All the documents in scope will be asked the same questions, and we can cross-check the answers. AI will read and comprehend all the information within documents and provide comprehensive answers. These automated actions can save us time, and AI will deliver the required results — https://myAI.v500.com

 


Nu ved du, hvordan det gøres, start!

Download instruktioner om, hvordan du bruger vores aiMDC (AI Multiple Document Comparison) PDF File (Felt).

Automatisering til finansielle og juridiske sektorer, der udnytter AI/ML (Video)

Kunstig intelligens (AI) – 10x kernetrin til gennemgang før implementering af AI i erhvervslivet (Video)

v500 systemer | AI for Minds | YouTube-kanal

Prissætning og AI-værdi

Lad os håndtere dine komplekse dokumentanmeldelser

'AI Show Highlights' | 'AI Document Comparison'


Udforsk casestudier og indlæg:

Datadrevet beslutningstagning: Udnyttelse af kunstig intelligens til effektiv dokumentsammenligning i den juridiske industri

Assistere advokatfirmaer med at implementere kunstig intelligens med succes

AIdot Cloud: Intelligent søgning og dokumentsammenligning, løser forretningsmæssige udfordringer

Intelligent søgning og kunstig intelligens: Transformering af juridisk forskning og styrkelse af advokater

Kunstig intelligens og maskinlæring, investeringsafkastberegner (ROI)

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe advokater med at sammenligne dokumenter?

Advokatfirmaer omfavner innovative teknologier.

Kunstig intelligens (AI) kan besvare betingede spørgsmål: På hvilket grundlag kan parterne opsige lejemålet?

#dokumentsammenligning #data #gennemgang #kunstig intelligens #automatisering #ocr #oversættelse #udtræk #information #workingsmarter

AI SaaS på tværs af domæner, casestudier: ITFinancial ServicesForsikringUnderwriting AktuarPharmaceuticalIndustriel fremstillingEnergiPolitikkerMedier og underholdningTurismeRekrutteringLuftfartMedicinalTelekommunikationAdvokatfirmaerMad og drikkevarer og Automotive.

Maksymilian Czarnecki

Blogindlægget, der oprindeligt blev skrevet på engelsk, gennemgik en magisk metamorfose til arabisk, kinesisk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, hindi, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk sprog. Hvis noget subtilt indhold mistede sin gnist, lad os kalde den originale engelske gnist tilbage.

RELATEREDE ARTIKLER

15 | 06 | 2024

Digitale dialoger
med Marcus Aurelius:
Hvordan AI genopliver gamle stoiske principper

Udforsk Marcus Aurelius, den stoiske kejsers tidløse visdom, og hvordan hans principper om robusthed og etisk ledelse kan anvendes i dag. Opdag AI's rolle i at hjælpe os med at navigere i komplekse opgaver og drage paralleller til de udfordringer, som Aurelius står over for og de løsninger, som moderne teknologi tilbyder
01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt