15 | 06 | 2023

Hvilke problemer støder brugerne på, når de 'sammenligner dokumenter' ved hjælp af kunstig intelligens?

Løsning af brugerudfordringer i AI Document Comparison?

Løsning af brugerudfordringer i AI-drevet dokumentsammenligning: Indsigt fra v500 Systems.

Vi tager dig med bag kulisserne af vores AI-dokumentsammenligningsløsninger. Gennem tiden har vi haft indsigtsfulde samtaler med vores tidlige brugere, som er professionelle, der stoler på vores tjenester. Vi lyttede nøje til deres udfordringer og de spørgsmål, de rejste, før vi valgte vores løsning. I denne artikel sigter vi mod at give et uvildigt perspektiv og dele, hvordan vi håndterede disse udfordringer direkte, hvilket muliggør effektiv sammenligning af flere lange dokumenter i større skala. Slut dig til os, mens vi dykker ned i detaljerne og afslører vores tilgang til at opnå bemærkelsesværdige resultater i dokumentsammenligning.

Hvordan har vi tacklet disse udfordringer?

Når man sammenligner dokumenter ved hjælp af AI-løsninger, kan brugere støde på flere problemer. Her er nogle almindelige udfordringer:

Nøjagtighed og pålidelighed:

Nøjagtigheden af ​​AI-baserede dokumentsammenligningsløsninger kan variere afhængigt af de underliggende algoritmer og kvaliteten af ​​træningsdata. Brugere kan stå over for problemer, hvor AI ikke formår at identificere forskelle nøjagtigt eller fremhæver forkerte ændringer, hvilket fører til upålidelige resultater.

- Løsning

Vis fremhævede funktion | Svar gyldighed | Dobbelt tilgang | Målrettede spørgsmål | Nøjagtige svar

Hos v500 Systems løser vi denne udfordring gennem en dobbelt tilgang. For det første analyserer vores dokumentsammenligningssystem omhyggeligt dokumenter i forhold til masterkopien, præsenterer et overblik over ændringer og tildeler en score til hver uoverensstemmelse. For det andet kan vores brugere generere målrettede spørgsmålsskabeloner, hvilket giver vores avancerede backend-systemer mulighed for at udnytte adskillige algoritmer. Vores system udvælger intelligent den mest nøjagtige en eller to svar fra puljen af ​​potentielle svar. For at sikre gennemsigtighed og lette verifikation kan vores medlemmer bruge funktionen 'Vis højdepunkter', der problemfrit navigerer til det præcise afsnit, der indeholder de fremhævede oplysninger, og bekræfter svarets gyldighed.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Dokumentsammenligning: Afsløring af vores dobbelte tilgang til uovertruffen nøjagtighed


Håndtering af komplekse dokumentformater:

AI-løsninger kan kæmpe med komplekse dokumentformater, såsom scannede dokumenter, håndskrevet tekst eller dokumenter med komplekse tabeller, grafer eller billeder. Det kan være en udfordring for AI-algoritmer at udtrække og sammenligne oplysninger fra sådanne dokumenter nøjagtigt.

- Løsning

Advokatfirma | Scannede dokumenter | Optisk tegngenkendelse (OCR) | Håndskrevet tekst | Digitalt format

Under vores samarbejde med et mellemstort advokatfirma fik vi førstehåndserfaring med de involverede udfordringer. En væsentlig erkendelse var, at advokater i vid udstrækning beskæftigede sig med scannede dokumenter, hvilket krævede pålidelig Optical Character Recognition (OCR) for at udtrække vital information. For at komplicere sagerne yderligere var disse dokumenter på det polske sprog, hvilket introducerede behovet for at udvikle vores egen OCR-løsning, der er i stand til præcist at håndtere de unikke polske tegn, såsom Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź og Ż. Derudover stødte vi på begrænsninger med eksisterende OCR-værktøjer som AWS, som kun understøttede seks sprog. Efterhånden som vores kundebase udvides på tværs af forskellige sprog, anerkender vi vigtigheden af ​​at udvikle dedikerede OCR-systemer, hvilket kræver cirka en uge pr. sprog. Selvom vi med succes har udtrukket håndskrevet tekst og administreret tabeloplysninger uden problemer, kan der opstå udfordringer, når vi håndterer PowerPoint-præsentationer. Grafer i præsentationer tjener et visuelt hjælpeformål, ofte ledsaget af talte forklaringer, hvilket gør kontekstuel forståelse udfordrende for AI. Men hvis højttalernoter er tilgængelige i PowerPoint-filerne (PPT), kan systemet behandle dem effektivt. Mens vores nuværende fokus primært drejer sig om tekstdokumenter, vil vi udvikle skræddersyede løsninger, hvis der opstår behov for at håndtere billeder.

Inden for vores AIdot system, når brugere uploader dokumenter til behandling, tilbyder vi to forskellige muligheder: Scannede dokumenter og digitalt format. I tilfælde af scannede dokumenter bruger vores system Optical Character Recognition (OCR) teknologi til at udtrække den underliggende tekst og gøre den tilgængelig. Omvendt kræves der ingen OCR for dokumenter, der allerede er i digitalt format, da teksten er let tilgængelig til analyse og behandling. Denne fleksibilitet sikrer effektiv håndtering af forskellige dokumenttyper for at imødekomme vores brugeres specifikke behov.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Frigør kraften ved OCR: Overvind udfordringer i dokumentbehandling


Sprog- og oversættelsesspørgsmål:

AI-løsninger kan støde på vanskeligheder ved sammenligning af dokumenter på forskellige sprog eller ved oversættelse af tekst fra et sprog til et andet. Unøjagtige oversættelser eller manglende forståelse af kontekstuelle nuancer kan føre til fejl i dokumentsammenligningen.

- Løsning

NLP-forståelse | Uafhængige oversættelsesmaskiner | Domænespecialisering | Tillidsvurdering | Uddannelse og datakvalitet

Dette emne har stor betydning inden for det bredere omfang af AI- og NLP-forståelse, hvilket berettiger en omfattende tilgang til oversættelse. For at sikre nøjagtig informationsoversættelse har vi udviklet tre uafhængige oversættelsesmotorer. Vi overvejer omhyggeligt hvert ords 'tillidsvurdering' for at garantere præcis forståelse. Vi prioriterer uddannelse og datakvalitet, sprogfærdigheder, kontekstbevidsthed og domænespecialisering (f.eks. jura, økonomi, luftfart og sundhedsvæsen). Realtidstilpasning og løbende forbedringer gennem brugerfeedback spiller en integreret rolle i raffineringen af ​​vores oversættelseskapacitet. Derudover er følelsesanalyse afgørende for at forstå teksten, der omfatter idiomatiske sætninger, sarkasme og kulturelle variationer.

Selvom AI kan fungere på modersmål, har vi indtaget den holdning, at AI-modeller i de fleste tilfælde primært trænes på engelsk. For at levere den største nøjagtighed i at udtrække indsigtsfuld information til vores medlemmer, foretrækker vi at arbejde på engelsk. Derfor oversætter vi dem automatisk til engelsk ved upload af dokument til videre behandling.

Endelig er oversættelse tæt sammenflettet med Optical Character Recognition (OCR). For et optimalt oversættelsesresultat er det bydende nødvendigt, at OCR udtrækker alle bogstaver nøjagtigt, inklusive specialtegn, der er specifikke for bestemte sprog. Undladelse af at gøre det kompromitterer kvaliteten af ​​oversættelsen – en uvurderlig lektie, vi har lært af tidligere erfaringer.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Mestring af oversættelse: Frigør kraften i AI og NLP


Følsomhed over for dokumentstruktur og formatering:

AI-modeller kan være følsomme over for dokumentstruktur eller formateringsændringer, hvilket forårsager uoverensstemmelser i sammenligningsresultaterne. Selv mindre ændringer som skrifttypestile, linjeafstand eller indrykning kan påvirke nøjagtigheden af ​​dokumentsammenligningen.

- Løsning

Afsnitsstruktur | AI og NLP forståelse | Konsekvent erfaring | Værdifuld indsigt | Nøjagtige beslutninger

Hos v500 Systems er vi ikke stødt på nogen udfordringer i dette aspekt. Men når vi implementerer Optical Character Recognition (OCR), prioriterer vi at bevare den oprindelige afsnitsstruktur af visuelle og æstetiske årsager. Dette giver vores medlemmer mulighed for at se dokumenterne i et velkendt format, hvilket sikrer en ensartet oplevelse.

Vores tilgang understreger vigtigheden af, at AI og NLP forstår oplysningerne i dokumenterne for at træffe nøjagtige beslutninger og låse op for værdifuld indsigt for vores medlemmer. Dokumentets længde, 63 eller 108 sider, er ikke den primære bekymring. Det, der virkelig betyder noget, er informationen i dem. Vi kan hente omfattende svar og lette effektiv informationssøgning ved at bruge direkte spørgeteknikker.

Vores system fungerer i AWS-skyen, hvilket sikrer platformsuafhængighed og giver sikker adgang gennem en sikker forbindelse.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Frigør værdifuld indsigt: Udnyttelse af AI til dokumentforståelse og tilgængelighed


Behandling af store mængder data:

Sammenligning af et stort antal dokumenter kan være beregningskrævende og tidskrævende. Brugere kan støde på ydeevneproblemer eller forsinkelser, når de håndterer store dokumentsæt, især hvis AI-løsningen ikke er optimeret til at håndtere sådanne mængder effektivt.

- Løsning

Dokumentsammenligning | Design | Skalerbarhed | Effektivitet | Bearbejdningsstadiet

Dette kan faktisk udgøre en potentiel udfordring. Vi har dog proaktivt behandlet dette problem under de grundlæggende faser af vores design. Selvom vi ikke kan give specifikke kommentarer om vores konkurrenter, fokuserer vi på at optimere effektiviteten.

Når et medlem uploader et dokumentsæt, har vi strømlinet processen for at håndtere hovedparten af ​​arbejdsbyrden på forhånd. Dokumenterne gennemgår en række funktioner, der ligner et transportbånd på en fabrik. Disse funktioner omfatter optisk tegngenkendelse (OCR), oversættelse og mere. Behandlingsstadiet for et 100-siders dokumentsæt tager typisk 2-3 minutter, hvorefter dokumenterne markeres som 'Udført'.

Brugere kan vælge et sæt færdige dokumenter med flere filer (100+) til dokumentsammenligningsprocessen. De kan angive en skabelon med foruddefinerede spørgsmål; vores system giver realtidssvar på disse forespørgsler. For at sikre optimal læsbarhed har vi designet systemet til at vise løsninger sekventielt med et interval på et sekund mellem hvert svar. Derudover er vores system bygget til at skalere effektivt som svar på krav til store mængder. Ved at udnytte AWS-skyen kan vi automatisk tilføje GPU-servere til vores infrastruktur for effektivt at håndtere øgede informationsbehandlingsbelastninger.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Effektivitet frigivet: Strømlinet behandling og realtidssvar til dokumentsammenligning


Bekymringer om privatliv og sikkerhed:

AI-løsninger, der involverer dokumentsammenligning, kan kræve upload af følsomme eller fortrolige dokumenter til en tredjepartstjeneste eller cloud-platform. Dette kan give anledning til bekymringer om privatlivets fred og sikkerhed, primært hvis dokumenterne indeholder følsomme oplysninger, som brugere tøver med at dele.

- Løsning

Sikkerhed er altafgørende | Isoleret infrastruktur | PCI DSS-standarder | Fortrolige dokumenter | Tillid og etik

Vi prioriterer den yderste vigtighed af at løse sikkerhedsproblemer, idet vi anerkender deres altafgørende betydning. Fra starten af ​​vores infrastruktur har vi omhyggeligt designet sikkerheden i vores isolerede og adskilte AWS-miljø, hvilket sikrer, at det ikke er en eftertanke. Vi tilpasser os PCI DSS-standarderne og forstår behovet for fortrolighed, når vores medlemmer arbejder med følsomme dokumenter. Hos v500 Systems opretholder vi streng praksis for at sikre, at vi ikke har adgang til nogen medlemsdokumenter. Vores AI-motorer og algoritmer bruges udelukkende inden for en dedikeret og sikker AWS-infrastruktur, IKKE ved hjælp af tredjepartsløsninger såsom Chat GPT. Som en etisk virksomhed værdsætter vi dybt den tillid, som vores medlemmer giver os.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Beskyttelse af dine data: Kompromisløs sikkerhed i v500 Systems' AI-løsninger


Manglende fortolkning:

AI-modeller, der bruges til dokumentsammenligning, fungerer ofte som sorte bokse, hvilket gør det udfordrende for brugerne at forstå, hvordan AI nåede frem til sine resultater. Manglende fortolkning kan gøre det vanskeligt at verificere nøjagtigheden af ​​sammenligningen eller identificere potentielle skævheder eller fejl i AI's beslutninger.

- Løsning

Vis fremhævede funktion | Hurtig verifikation | Flere sider | Lukket miljø | Omhyggeligt designede systemer

Efter nøje overvejelse har vi erkendt behovet for forsigtighed, når vi stoler på AI. Med dette princip i tankerne har vi omhyggeligt designet alle vores systemer. I dokumentsammenligning har vi implementeret en afgørende funktion kaldet 'Vis højdepunkter'. Denne funktion giver vores medlemmer mulighed for hurtigt at verificere kilden til svaret, inklusive det specifikke afsnit og dets tilsvarende svar. Denne funktionalitet viser sig at være uvurderlig, når man håndterer forespørgsler som: "Hvad er risiciene for udlejeren i lejeaftalen?" Da svar kan strække sig over flere sider, muliggør funktionen 'Vis fremhævning' hurtig verifikation. Desuden sikrer vores lukkede miljø, at medlemmer udelukkende arbejder med deres betroede dokumenter, hvilket eliminerer tilstedeværelsen af ​​enhver falsk ekstern input.

v500 systemer | Vi giver fremadskuende individer mulighed for at udnytte AI's potentiale. Vær med til at udnytte AI til din succes!

Forbedring af tillid og verifikation: Introduktion af 'Vis højdepunkt' i dokumentsammenligning


Omkostningsovervejelser:

Afhængigt af kompleksiteten af ​​dokumentsammenligningsopgaven og den anvendte AI-løsning, kan der være omkostninger forbundet med licensering, brug eller adgang til visse funktioner eller funktionaliteter. Brugere bør overveje omkostningskonsekvenserne, før de vedtager en AI-baseret dokumentsammenligningsløsning.

- Løsning

Omkostninger er en væsentlig overvejelse for AI-løsninger, primært på grund af den ressourcekrævende natur af GPU-drevne processer. Mens mange af vores konkurrenter retter sig mod mellemstore og store virksomheder, har vi fokuseret på fremsynede fagfolk og små og mellemstore virksomheder (SMB'er), der søger avancerede AI-tjenester såsom Document Comparison og Intelligent Cognitive Search. Vi sigter mod at hjælpe dem med at øge effektiviteten, spare op til 90 % af deres tid og strømline driften ved at håndtere deres dokumentbacklog. For at gøre AI tilgængelig for denne ambitiøse sektor tilbyder vi AI Software-as-a-Service (SaaS)-løsninger på abonnementsbasis, startende ved $20 pr. måned, med ekstra brugsomkostninger gældende for "tunge brugere", der behandler tusindvis af dokumenter hver måned.

v500 systemer | virksomhedsløsninger med kunstig intelligens

Lås op for AI-effektivitet til overkommelige omkostninger: Skræddersyede løsninger til SMB'er

 

Dette er nogle af de problemer, som brugere kan støde på, når de sammenligner dokumenter ved hjælp af AI-løsninger. Det er vigtigt omhyggeligt at evaluere og teste forskellige løsninger for at sikre, at de opfylder de specifikke krav og adresserer de udfordringer, der er relevante for brugerens use case.

 

Klar til at komme i gang?


AI-løsninger | SaaS | Professionelle | SMB'er | Dokumentsammenligning | Intelligent kognitiv søgning | Effektivitet | Tidsbesparelser | Augment Operations | Ryd dokumentbacklog | AI SaaS-løsninger | Abonnementsbaseret | Brugsomkostninger | Ambitiøs sektor | Fremadskuende fagfolk | Automatisering

Planlæg et møde – Kontakt os, hvis der er andre spørgsmål, du vil have os til at besvare, og hvis du vil prøve vores AI SaaS-løsning.


Ryd dokumentefterslæb — Handl nu, tilmeld dig: Omfavn kraften i AI til dokumentbehandling

Lås op for kraften i AI med vores uimodståelige tilbud. Kom i gang GRATIS med AI Multiple Document Comparison og Intelligent Cognitive Search i dag. Oplev uovertruffen effektivitet, nøjagtighed og tidsbesparelser. Efter den gratis prøveperiode, fortsæt transformationen for bare $ 20 / måned. Gå ikke glip af denne mulighed for at ændre spil. Styrk din dokumentbehandlingsrejse nu.

 

Se vores casestudier og andre stillinger for at finde ud af mere:

AI Document Compering: At stille komplekse spørgsmål i en kommerciel lejeaftale

Datadrevet beslutningstagning: Udnyttelse af kunstig intelligens til effektiv dokumentsammenligning i den juridiske industri

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe advokater med at sammenligne dokumenter?

Identifikation af vores konkurrenter i AI-drevet juridisk dokumentsammenligning

#workingsmarter #kunstig intelligens #forståelse af #dokumenter

Daniel Czarnecki

RELATEREDE ARTIKLER

01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt
05 | 05 | 2024

Hvor lang tid tager det at blive kreativ

Udforsk den transformative kraft af kunstig intelligens til at accelerere rejsen mod kreativitet. Fra strømlining af opgaver til at give inspiration omformer AI innovationslandskabet og gør det muligt for enkeltpersoner at frigøre deres kreative potentiale som aldrig før