28 | 03 | 2024

10 væsentlige trin til at beskytte dine SaaS-applikationer i AWS Cloud

Cloud-sikkerhed gjort enkelt: 10 trin til at beskytte din SaaS i AWS-miljø | Artikel

Introduktion

Som udvikler eller it-professionel med ansvar for at implementere Software as a Service (SaaS) applikationer i Amazon Web Services (AWS) skyen, sikrer du, at din applikations sikkerhed er altafgørende. Med det stadigt udviklende trussellandskab og den stigende sofistikerede cyberangreb er det bydende nødvendigt at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte din applikation, mindske potentielle risici og bevare tilliden til dine brugere.

I denne guide vil vi skitsere ti omfattende trin, som du kan følge for effektivt at sikre din SaaS-applikation i AWS-skyen. Hvert trin er omhyggeligt udformet for at give dig handlekraftig indsigt og praktiske strategier til at forbedre din applikations sikkerhedsposition, uanset dens kompleksitet eller skala.

Ved at følge disse trin vil du blive udstyret med viden og værktøjer til at afbøde almindelige sikkerhedstrusler, beskytte følsomme data og etablere et stabilt, pålideligt og pålideligt miljø for dine brugere. Lad os dykke ned i hvert trin og undersøge, hvordan du implementerer disse bedste praksisser for at styrke din SaaS-applikations forsvar i AWS-skyen.

v500 systemer | virksomhedsløsninger med kunstig intelligens

'Defending the Cloud Fortress: Proven Tactics for AWS Security'


Opretholdelse af tillid: Cybersikkerhedens kernerolle i organisationer

I nutidens digitale tidsalder er cybersikkerhed ikke blot en bekymring, men en grundlæggende nødvendighed for enhver organisation, der opererer i det digitale område. Konsekvenserne af et sikkerhedsbrud kan være ødelæggende, lige fra økonomiske tab og skade på omdømme til juridiske forpligtelser og reguleringsbøder. Desuden skal dataintegritet, fortrolighed og tilgængelighed bevares for enhver pris i en sammenkoblet verden, hvor data er livsnerven i forretningsdrift. Kunder, partnere og interessenter tillader organisationer deres følsomme oplysninger, og vi skal opretholde denne tillid ved at implementere robuste cybersikkerhedsforanstaltninger.

At ignorere cybersikkerhed eller behandle den som en eftertanke udsætter organisationer for betydelige risici, der kan underminere deres drift, erodere kundernes tillid og bringe deres eksistens i fare i et stadig mere konkurrencepræget og nådesløst landskab. Derfor er det ikke kun fornuftigt at prioritere cybersikkerhed og vedtage en proaktiv, omfattende tilgang til sikkerhed; det er afgørende for enhver organisations langsigtede succes og bæredygtighed.

Styrkelse af SaaS-sikkerhed: 10 afgørende trin i AWS Cloud

Så lad os tage et kig på 10 kernetrin, som du skal overveje for at styrke sikkerheden af ​​din SaaS-infrastruktur i AWS Cloud-miljøet. Hvert trin er skræddersyet til at adressere specifikke sikkerhedsproblemer og udnytte de muligheder, der tilbydes af AWS-tjenester og -værktøjer. I AWS Cloud omsættes disse trin til praktiske foranstaltninger, der udnytter eksisterende værktøjer og tjenester til at forbedre sikkerhedspositionen for din SaaS-applikation.

1. Identitets- og adgangsstyring (IAM):

  • Implementer stærke IAM-politikker for at kontrollere adgangen til AWS-ressourcer.
  • Brug AWS IAM-roller til tjenester og brugere og overhold princippet om mindste privilegium.
  • Gennemtving Multifaktorautentificering (MFA) for privilegerede konti.

Implementering af stærke IAM-politikker er afgørende for at kontrollere adgangen til AWS-ressourcer i din SaaS-infrastruktur. Ved at definere præcise tilladelser og roller sikrer du, at kun autoriserede personer eller tjenester kan få adgang til specifikke ressourcer, hvilket reducerer risikoen for uautoriseret adgang og potentielle databrud. Brug af AWS IAM-roller øger sikkerheden yderligere ved at give dig mulighed for dynamisk at tildele tilladelser til tjenester og brugere. Overholdelse af princippet om mindste privilegium sikrer, at brugere og tjenester kun har adgang til de ressourcer, der er nødvendige for deres opgaver, hvilket begrænser den potentielle indvirkning af sikkerhedshændelser.

Håndhævelse af multi-factor authentication (MFA) for privilegerede konti tilføjer et ekstra lag af sikkerhed ved at kræve, at brugere leverer flere bekræftelsesformularer, såsom en adgangskode og en unik kode sendt til deres mobilenhed. Dette reducerer markant risikoen for uautoriseret adgang, selvom login-legitimationsoplysningerne er kompromitteret, og beskytter dermed følsomme oplysninger og aktiver i skyen. IAM-politikker, roller og MFA er afgørende for sikring af infrastruktur, data, information og aktiver ved at kontrollere adgang og håndhæve stærke autentificeringsmekanismer, og derved mindske risikoen for uautoriseret adgang og potentielle sikkerhedsbrud.

2. Datakryptering:

  • Krypter data i hvile og under transit ved hjælp af AWS Key Management Service (KMS) eller AWS Certificate Manager.
  • Brug AWS Encryption SDK eller klientsidekryptering til følsomme data, der er gemt i databaser eller filsystemer.
  • Sørg for, at al kommunikation mellem klienter og servere er krypteret ved hjælp af SSL/TLS-protokoller.

Kryptering af data i hvile og under transit er altafgørende for at sikre følsomme oplysninger i din SaaS-infrastruktur i AWS-skyen. Ved at udnytte AWS Key Management Service (KMS) eller AWS Certificate Manager kan du kryptere data i hvile, hvilket sikrer, at selvom uautoriserede brugere får adgang til dine lagersystemer, forbliver dataene ulæselige og beskyttede. Brug af AWS Encryption SDK eller klientsidekryptering til følsomme data, der er gemt i databaser eller filsystemer, tilføjer et lag af sikkerhed ved at kryptere data, før de gemmes, hvilket sikrer, at kun autoriserede brugere med de passende dekrypteringsnøgler kan få adgang til dem.

Desuden sikrer det, at al kommunikation mellem klienter og servere er krypteret ved hjælp af SSL/TLS-protokoller, beskytter data under transit og forhindrer aflytning og aflytning af ondsindede aktører. Samlet set mindsker datakryptering risikoen for uautoriseret adgang til følsomme oplysninger og aktiver, hvilket beskytter integriteten og fortroligheden af ​​dine data i AWS cloud-infrastruktur.

3. Netværkssikkerhed:

  • Implementer AWS Virtual Private Cloud (VPC) for at isolere ressourcer og kontrollere netværkstrafik.
  • Brug sikkerhedsgrupper og netværksadgangskontrollister (NACL'er) til at begrænse trafikken til nødvendige porte og protokoller.
  • Brug AWS WAF (firewall til webapplikationer) for at beskytte mod almindelige webbrug og angreb.

Implementering af robuste netværkssikkerhedsforanstaltninger er afgørende for at beskytte din SaaS-infrastruktur og beskytte følsomme data i AWS-skymiljøet. Ved at udnytte AWS Virtual Private Cloud (VPC) kan du skabe isolerede netværksmiljøer til at kontrollere og segmentere trafik mellem forskellige ressourcer. Denne isolation hjælper med at forhindre uautoriseret adgang og potentiel lateral bevægelse af ondsindede aktører i din infrastruktur. Derudover gør brug af sikkerhedsgrupper og netværksadgangskontrollister (NACL'er) dig i stand til at håndhæve finmasket kontrol over indgående og udgående trafik, hvilket begrænser adgangen til kun nødvendige porte og protokoller. Dette reducerer angrebsoverfladen og mindsker risikoen for uautoriseret adgang eller udnyttelse af sårbarheder.

Desuden tilføjer brugen af ​​AWS Web Application Firewall (WAF) et ekstra lag af forsvar ved at beskytte mod almindelige webudnyttelser og angreb, såsom SQL-injektion og cross-site scripting (XSS). Ved at inspicere og filtrere HTTP-trafik hjælper AWS WAF med at forhindre ondsindede anmodninger i at nå dine applikationer, hvilket forbedrer sikkerhedspositionen for din SaaS-infrastruktur. Disse netværkssikkerhedsforanstaltninger har til formål at styrke perimeterforsvaret, kontrollere trafikstrømmen og mindske risikoen for netværksbaserede angreb og derved sikre integriteten, tilgængeligheden og fortroligheden af ​​din infrastruktur, data, information og aktiver i skyen.

'Lås op for skyen: 10 trin til at sikre din SaaS i AWS'


4. Patch Management:

  • Opdater og patch regelmæssigt operativsystemer, applikationer og softwarekomponenter for at afhjælpe sårbarheder.
  • Brug AWS Systems Manager til automatiseret patch-styring og overensstemmelsestjek.

Regelmæssig opdatering og patchning af operativsystemer, applikationer og softwarekomponenter er afgørende for at opretholde sikkerheden af ​​din SaaS-infrastruktur i AWS-skyen. Softwaresårbarheder kan udnyttes af ondsindede aktører til at få uautoriseret adgang, kompromittere data eller forstyrre tjenester. Ved at holde dig opdateret med patches og sikkerhedsopdateringer kan du mindske disse risici og sikre, at din infrastruktur er beskyttet mod kendte sårbarheder.

Brug af AWS Systems Manager til automatiseret patch-administration og compliance-tjek strømliner processen med at holde dine systemer sikre og kompatible. Det giver dig mulighed for at automatisere patch-implementering på tværs af dine AWS-ressourcer, hvilket sikrer, at kritiske sikkerhedsrettelser anvendes omgående uden manuel indgriben. Derudover leverer AWS Systems Manager compliance-overvågningsfunktioner, så du kan vurdere din infrastrukturs sikkerhedsposition og identificere eventuelle afvigelser fra bedste sikkerhedspraksis eller compliancekrav.

Samlet set hjælper effektiv patch management med at minimere mulighederne for angribere til at udnytte kendte sårbarheder, hvilket reducerer sandsynligheden for sikkerhedsbrud og beskytter integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af ​​din infrastruktur, data, information og aktiver i skyen. Ved at udnytte AWS Systems Manager til automatiseret patch-administration og compliance-tjek kan du effektivt vedligeholde et sikkert og kompatibelt miljø og sikre, at din SaaS-applikation forbliver modstandsdygtig over for potentielle trusler.

5. Logning og overvågning:

  • Aktiver AWS CloudTrail for at logge API-aktivitet og AWS Config for at spore ressourcekonfigurationer.
  • Brug AWS CloudWatch til overvågning og alarmering i realtid om sikkerhedshændelser.
  • Implementer centraliseret logning ved hjælp af AWS CloudWatch-logfiler eller tjenester som Amazon Elasticsearch Service.

Aktivering af AWS CloudTrail og AWS Config giver dig mulighed for at vedligeholde omfattende logfiler over API-aktivitet og spore ændringer af ressourcekonfigurationer, hvilket giver overblik over brugerhandlinger og systemændringer i din SaaS-infrastruktur. Brug af AWS CloudWatch til overvågning og alarmering i realtid giver dig mulighed for at opdage og reagere hurtigt på sikkerhedshændelser, såsom uautoriserede adgangsforsøg eller usædvanlig adfærd.

Implementering af centraliseret logning ved hjælp af AWS CloudWatch-logfiler eller tjenester som Amazon Elasticsearch Service samler logdata fra forskellige kilder, hvilket letter analyse, korrelation og fejlfinding af sikkerhedshændelser. Samlet set spiller logning og overvågning en afgørende rolle i at forbedre din infrastrukturs sikkerhedsposition ved at muliggøre proaktiv detektering, hurtig reaktion og retsmedicinsk analyse af sikkerhedshændelser, og derved sikre integriteten, tilgængeligheden og fortroligheden af ​​dine data, informationer og aktiver i skyen.

6. Hændelsesreaktion og katastrofeoprettelse:

  • Udvikl en hændelsesresponsplan, der skitserer trin til at opdage, reagere på og komme sig efter sikkerhedshændelser.
  • Brug AWS-tjenester som AWS Backup, AWS Disaster Recovery og AWS CloudFormation til automatiserede backup- og disaster recovery-løsninger.
  • Test regelmæssigt hændelsesrespons og katastrofe-genopretningsprocedurer gennem simuleringer og bordøvelser.

Udvikling af en hændelsesresponsplan er afgørende for effektivt at detektere, reagere på og komme sig efter sikkerhedshændelser i din cloud-infrastruktur. Den skitserer foruddefinerede trin og procedurer under et sikkerhedsbrud eller hændelse, hvilket muliggør hurtige og koordinerede reaktioner for at afbøde påvirkningen og minimere nedetid. Ved at bruge AWS-tjenester såsom AWS Backup, AWS Disaster Recovery og AWS CloudFormation automatiseres backup- og disaster recovery processer, hvilket sikrer dataresiliens og forretningskontinuitet.

Regelmæssig afprøvning af hændelsesreaktion og katastrofegendannelsesprocedurer gennem simuleringer og bordøvelser hjælper med at validere effektiviteten af ​​dine planer og identificere områder til forbedring, hvilket øger organisationens beredskab til at håndtere sikkerhedshændelser effektivt. Overordnet sigter strategier for hændelsesreaktion og katastrofegendannelse at minimere indvirkningen af ​​sikkerhedshændelser, opretholde driftskontinuitet og sikre integriteten, tilgængeligheden og fortroligheden af ​​data, information og aktiver i skyen.

'Bevogtning af dine data: praktiske strategier for succes i cloud-sikkerhed'


7. Sikker udviklingspraksis:

  • Følg sikker kodningspraksis for at afbøde almindelige sårbarheder som injektionsangreb, cross-site scripting (XSS) og ødelagt godkendelse.
  • Implementer kodegennemgange, statisk kodeanalyse og automatiseret sikkerhedstest som en del af softwareudviklingens livscyklus.
  • Brug AWS CodeCommit, AWS CodeBuild og AWS CodePipeline til sikker kontinuerlig integration og kontinuerlig implementering (CI/CD) pipelines.

Indførelse af sikker udviklingspraksis er afgørende for proaktivt at afbøde sårbarheder og styrke sikkerhedspositionen i din cloud-infrastruktur. At følge sikker kodningspraksis hjælper med at afbøde almindelige sårbarheder såsom injektionsangreb, cross-site scripting (XSS) og brudt godkendelse, hvilket reducerer risikoen for udnyttelse af ondsindede aktører. Implementering af kodegennemgange, statisk kodeanalyse og automatiseret sikkerhedstest som integrerede dele af softwareudviklingens livscyklus muliggør tidlig opdagelse og afhjælpning af sikkerhedsproblemer, hvilket forbedrer applikationens overordnede modstandsdygtighed.

Udnyttelse af AWS-tjenester som AWS CodeCommit, AWS CodeBuild og AWS CodePipeline til sikker kontinuerlig integration og kontinuerlig implementering (CI/CD)-pipelines sikrer, at sikkerhedsforanstaltninger integreres problemfrit i udviklings- og implementeringsprocesserne, hvilket letter hurtig og sikker levering af softwareopdateringer. Ved at prioritere sikker udviklingspraksis kan organisationer styrke sikkerheden i deres cloud-infrastruktur, beskytte følsomme data og informationer og effektivt mindske potentielle risici forbundet med softwaresårbarheder.

8. Databeskyttelse og privatliv:

  • Implementer datamaskering, tokenisering eller anonymiseringsteknikker for at beskytte følsomme oplysninger.
  • Overhold databeskyttelsesbestemmelser såsom GDPR, HIPAA eller CCPA ved at implementere passende kontroller og datahåndteringspraksis.

Implementering af databeskyttelses- og privatlivsforanstaltninger er afgørende for at beskytte følsomme oplysninger i din cloud-infrastruktur og sikre overholdelse af lovmæssige krav. Teknikker såsom datamaskering, tokenisering eller anonymisering hjælper med at beskytte følsomme data mod uautoriseret adgang eller offentliggørelse ved at sløre eller erstatte identificerbare oplysninger med pseudonymer eller tokens.

Overholdelse af databeskyttelsesforordninger såsom GDPR, HIPAA eller CCPA ved at implementere passende kontroller og datahåndteringspraksis sikrer, at personlige og følsomme data håndteres i overensstemmelse med lovkrav, hvilket reducerer risikoen for regulatoriske bøder eller juridiske ansvar. Overordnet set sigter databeskyttelses- og privatlivsforanstaltninger på at bevare fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af ​​data, information og aktiver i skyen, samtidig med at man opretholder overholdelse af gældende databeskyttelsesbestemmelser for at beskytte enkeltpersoners privatlivsrettigheder.

9. Tredjeparts risikostyring:

  • Vurder og administrer sikkerhedsrisici forbundet med tredjepartstjenester og integrationer.
  • Udfør regelmæssige sikkerhedsvurderinger og due diligence på tredjepartsleverandører og tjenesteudbydere.
  • Sørg for, at tredjepartsaftaler inkluderer sikkerhedskrav og overholdelsesstandarder.

Effektiv tredjeparts risikostyring er afgørende for at opretholde sikkerheden og integriteten af ​​din cloud-infrastruktur, data og aktiver. Vurdering og styring af sikkerhedsrisici forbundet med tredjepartstjenester og integrationer hjælper med at identificere potentielle sårbarheder eller svagheder, der kan udgøre en risiko for din organisation. Udførelse af regelmæssige sikkerhedsvurderinger og due diligence på tredjepartsleverandører og tjenesteudbydere gør det muligt for dig at evaluere deres sikkerhedspraksis og sikre, at de opfylder din organisations sikkerhedsstandarder og -krav.

Derudover hjælper det at sikre, at tredjepartsaftaler indeholder specifikke sikkerhedskrav og overholdelsesstandarder, med at etablere klare forventninger og forpligtelser vedrørende databeskyttelse og overholdelse af lovgivning. Ved at prioritere tredjeparts risikostyring kan organisationer mindske de potentielle risici forbundet med tredjepartsafhængigheder, forbedre den overordnede sikkerhedsposition og beskytte deres cloud-infrastruktur, data, information og aktiver mod eksterne trusler.

'Overskyede dage, klare løsninger: Beskyt din SaaS med AWS-sikkerhedspraksis'


10. Medarbejderuddannelse og bevidsthed:

  • Udbyde regelmæssig sikkerhedsbevidsthedstræning til medarbejdere for at uddanne dem om bedste sikkerhedspraksis, phishing-bevidsthed og social engineering-taktik.
  • Etabler politikker og procedurer for rapportering af sikkerhedshændelser og mistænkelige aktiviteter.
  • Fremme en kultur af sikkerhedsbevidsthed i hele organisationen.

Investering i medarbejderuddannelse og -bevidsthed er afgørende for at styrke den overordnede sikkerhedsposition i din cloud-infrastruktur og beskytte følsomme data og aktiver. Regelmæssig træning i sikkerhedsbevidsthed uddanner medarbejderne om bedste sikkerhedspraksis, phishing-bevidsthed og social engineering-taktik, hvilket giver dem mulighed for at genkende og reagere passende på potentielle trusler. Etablering af politikker og procedurer for rapportering af sikkerhedshændelser og mistænkelige aktiviteter sikrer, at medarbejderne ved, hvordan de hurtigt kan eskalere sikkerhedsproblemer, hvilket letter rettidig reaktion og afhjælpningsindsats.

Derudover tilskynder fremme af en kultur af sikkerhedsbevidsthed i hele organisationen medarbejderne til at prioritere sikkerhed i deres daglige aktiviteter, fremmer en proaktiv tilgang til risikostyring og forbedrer organisationens modstandsdygtighed over for cybertrusler. Ved at prioritere medarbejderuddannelse og bevidsthed kan organisationer mindske risikoen for insidertrusler, menneskelige fejl og sikkerhedsbrud og i sidste ende sikre integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af ​​deres cloud-infrastruktur, data, information og aktiver.

Ved at følge disse trin kan du markant forbedre sikkerhedspositionen for din SaaS-applikation i AWS-skyen, afbøde potentielle angreb og sikre et stabilt, pålideligt og pålideligt miljø for dine brugere.

Konklusion

Afslutningsvis fremhæver diskussionen den altafgørende vigtighed af at prioritere cybersikkerhed i cloudmiljøer. Med den overflod af ressourcer og bedste praksis til rådighed, er det tydeligt, at sikring af cloud-infrastruktur ikke kun er mulig, men bydende nødvendigt i nutidens digitale landskab. Ved omhyggeligt at implementere foranstaltninger såsom robust identitets- og adgangsstyring, datakryptering, netværkssikkerhed, logning og overvågning, hændelsesreaktion og katastrofegendannelse, sikker udviklingspraksis, databeskyttelse og privatliv, tredjeparts risikostyring og medarbejderuddannelse og bevidsthed, organisationer kan styrke deres cloud-infrastruktur mod en lang række trusler.

I sidste ende, ved at anerkende betydningen af ​​cybersikkerhed i skyen og udnytte tilgængelige ressourcer, giver vi os selv mulighed for at skabe et sikkert, robust og pålideligt miljø for vores data, information og aktiver. Lad os fortsætte med at prioritere cybersikkerhed i skyen, fordi vi faktisk kan sikre cloud-infrastruktur effektivt.

'Sikker cloud-infrastruktur, fordi vi kan.'

'Overskyet med en chance for sikkerhed: Sikring af tillid til dine SaaS-applikationer'


 

 

'Cybersikkerhed i skyen er ikke en engangsopgave; det er en igangværende rejse med årvågenhed og tilpasning til nye trusler'

— Begreber i netværk

 

 

Hvad er de tre vigtigste aspekter af denne artikel?


— Databeskyttelse og sikkerhed er af afgørende betydning i ethvert SaaS-miljø
— Vi lister 10x trin til, hvordan man beskytter cloud-infrastruktur ved at udnytte bedste praksis
— Overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne for at afbøde eventuelle cybersikkerhedstrusler

 

 

Hvordan kommer man i gang med AI?

Ny innovativ AI-teknologi kan være overvældende - vi kan hjælpe dig her! Ved at bruge vores AI-løsninger til at udtrække, forstå, analysere, gennemgå, sammenligne, forklare og fortolke information fra de mest komplekse, langvarige dokumenter, kan vi tage dig på en ny vej, guide dig, vise dig, hvordan det gøres, og støtte dig hele vejen.
Start din GRATIS prøveperiode! Intet kreditkort påkrævet, fuld adgang til vores cloud-software, annuller til enhver tid.
Vi tilbyder skræddersyede AI-løsninger'Sammenligning af flere dokumenter' og 'Vis højdepunkter'

Planlæg en GRATIS demo!

 


Nu ved du, hvordan det gøres, start!

Download instruktioner om, hvordan du bruger vores aiMDC (AI Multiple Document Comparison) PDF File (Felt).

Sådan gør vi Optical Character Recognition (OCR) Excellence i dokumentbehandling på v500 Systems (Video)

AI Document Compering (Data Review) – At stille komplekse spørgsmål vedrørende kommerciel lejeaftale (Video)

Udforsk vores casestudier og andre engagerende blogindlæg:

Paralegals: Superhelte med AI Superpowers

Hvorfor er jeg så fascineret af Sokrates?

Peeling Back Layers of OCR: Your Key to PDF Navigation Without Pain

Udnyttelse af AI til lovfortolkning

Skalerbarhed — hvor finder vi 50 medarbejdere på så kort tid?

#SaaSsecurity #AWScloud #CloudProtection #Cybersecurity #SecureSaaS

AI SaaS på tværs af domæner, casestudier: ITFinancial ServicesForsikringUnderwriting AktuarPharmaceuticalIndustriel fremstillingEnergiPolitikkerMedier og underholdningTurismeRekrutteringLuftfartMedicinalTelekommunikationAdvokatfirmaerMad og drikkevarer og Automotive.

Slawek Swiatkiewicz

Blogindlægget, der oprindeligt blev skrevet på engelsk, gennemgik en magisk metamorfose til arabisk, kinesisk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, hindi, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk sprog. Hvis noget subtilt indhold mistede sin gnist, lad os kalde den originale engelske gnist tilbage.

RELATEREDE ARTIKLER

15 | 06 | 2024

Digitale dialoger
med Marcus Aurelius:
Hvordan AI genopliver gamle stoiske principper

Udforsk Marcus Aurelius, den stoiske kejsers tidløse visdom, og hvordan hans principper om robusthed og etisk ledelse kan anvendes i dag. Opdag AI's rolle i at hjælpe os med at navigere i komplekse opgaver og drage paralleller til de udfordringer, som Aurelius står over for og de løsninger, som moderne teknologi tilbyder
01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt