12 | 12 | 2018

Network Admission Control (NAC) - om Sådan adresseres sårbarheder og uautoriseret adgang

Lever kraften ved netværksadgangskontrol: Sig farvel til sårbarheder og uautoriseret adgang! | Artikel

Beyond the Threshold: Exploring the Boundaries of Network Admission Control (NAC)

Netværkssikkerhed er afgørende for virksomheder, da det beskytter følsom information og kritiske systemer mod uautoriseret adgang og cyberangreb. For at løse disse sårbarheder og opretholde sikker adgang, giver Network Admission Control (NAC) en proaktiv tilgang til netværkssikkerhed. NAC hjælper med at afbøde trusler ved at sikre, at kun autoriserede brugere og enheder kan få adgang til netværket. Dette hjælper med at forhindre uautoriseret adgang, reducere risikoen for databrud og opretholde netværksstabilitet. NAC giver også virksomheder mulighed for at kontrollere, hvem og hvad der får adgang til deres netværk, hvilket gør registrering og reaktion på sikkerhedshændelser mere overskuelig. Med det konstant udviklende landskab af cybertrusler skal virksomheder implementere en robust sikkerhedsløsning, og NAC tilbyder en innovativ og sofistikeret tilgang til at gøre netop det.

'Guardians of Access: The Role of NAC in Safeguarding Network Integrity'


Guardians of Access: NAC's rolle i sikring af netværksintegritet

Network Admission Control (NAC) er en cybersikkerhedsløsning, der hjælper organisationer med at sikre deres netværks sikkerhed ved at kontrollere adgangen til netværket baseret på foruddefinerede politikker. Ved at bruge NAC kan virksomheder begrænse uautoriseret adgang til netværket, hvilket kan hjælpe med at mindske risikoen for cyberangreb og andre sikkerhedsbrud.

NAC er en omfattende løsning, der tager højde for forskellige faktorer, herunder brugeridentitet, enhedssikkerhed og netværkspolitik, for at bestemme niveauet af netværksadgang, der gives til en bruger. Dette er med til at sikre, at kun autoriserede enheder og brugere har adgang til netværket, hvilket reducerer risikoen for cyberangreb og andre sikkerhedsbrud.

En vigtig fordel ved NAC er, at det gør det muligt for organisationer at implementere en ende-til-ende-sikkerhedsstrategi. Dette omfatter kontrol af adgang til netværket, overvågning af netværksaktivitet og reaktion på potentielle trusler i realtid. NAC kan integreres med andre sikkerhedsløsninger, såsom firewalls, systemer til forebyggelse af indtrængen og værktøjer til forebyggelse af datatab, for at give en omfattende og lagdelt sikkerhedsløsning.

Samlet set er NAC afgørende for organisationer, der håndterer sårbarheder og uautoriseret adgang. Det giver en robust, men fleksibel måde at administrere netværkssikkerhed og beskytte organisationen mod de seneste cybertrusler.

Forbedring af netværkssikkerhed med Network Admission Control (NAC): Proaktiv beskyttelse for moderne netværk

Network Admission Control (NAC) tilbyder en mangefacetteret tilgang til netværkssikkerhed, der giver unikke fordele, der forbedrer netværksinfrastrukturens overordnede beskyttelse og integritet. En af de primære fordele ved NAC er dens evne til at håndhæve sikkerhedspolitikker og verificere overholdelsesstatus for enheder, der forsøger at oprette forbindelse til netværket. Ved at vurdere enhedens sundhed, brugeridentitet og sikkerhedsposition sikrer NAC, at kun autoriserede og tilstrækkeligt konfigurerede enheder kan få adgang til netværksressourcer. Denne proaktive tilgang mindsker risikoen for uautoriseret adgang og sikrer mod potentielle sikkerhedstrusler fra ikke-kompatible eller kompromitterede enheder. Desuden letter NAC centraliseret synlighed og kontrol over netværksadgang, hvilket giver administratorer mulighed for at overvåge og administrere netværksaktivitet i realtid.

Dette granulære niveau af kontrol muliggør hurtig detektering og reaktion på sikkerhedshændelser, minimerer virkningen af ​​brud og sikrer kontinuerlig overholdelse af organisatoriske sikkerhedspolitikker. Derudover integrerer NAC problemfrit med eksisterende netværksinfrastruktur og sikkerhedsløsninger, hvilket giver en skalerbar og adaptiv ramme til håndhævelse af sikkerhedspolitikker på tværs af forskellige miljøer. Samlet set giver NAC organisationer mulighed for at etablere en robust forsvar-i-dybde-strategi, der styrker deres netværks perimeter og beskytter kritiske aktiver mod en bred vifte af cybertrusler.

Her er et par interessante fakta og statistikker om Network Admission Control (NAC):

 1. NAC anslås at reducere cyberangreb med op til 80 %, når det implementeres korrekt.
 2. NAC-løsninger registrerer og afhjælper sikkerhedstrusler i realtid, hvilket reducerer eksponeringen for potentielle databrud.
 3. En undersøgelse foretaget af Gartner tyder på, at i 2022 vil 90 % af organisationerne have implementeret NAC for at sikre netværksadgang.
 4. NAC afbøder effektivt trusler fra eksterne og interne kilder, såsom ondsindede insidere eller IoT-enheder.
 5. Ifølge en rapport fra MarketsandMarkets forventes det globale NAC-marked at nå $3.9 milliarder i 2023.

I fasen af ​​COVID-19, hvor det meste af din arbejdsstyrke arbejder hjemmefra eller hvor som helst, forsikrer NAC, at disse slutbrugeres enheder er opdaterede og ikke forårsager nogen sårbarhed for dit virksomhedsnetværk. Flere leverandører tilbyder NAC-løsninger, og vi kan hjælpe dig med at implementere dem, hvis du ikke har dem.

'Sårbarhedseksponering starter med netværksadgangskontrol'

'Sikring af gatewayen: Hvordan NAC forstærker organisatoriske netværks perimeter'


Hvordan fungerer moderne NAC i netværksinfrastruktur?

Moderne Network Admission Control (NAC) løsninger fungerer typisk ved at udføre flere nøglefunktioner inden for netværksinfrastruktur:

 1. Håndhævelse af politik: NAC-løsninger håndhæver foruddefinerede sikkerhedspolitikker for at regulere adgangen til netværket. Disse politikker kan omfatte krav såsom enhedssundhedstjek, brugergodkendelse og overholdelse af sikkerhedsstandarder.
 2. Slutpunktsvurdering: Inden der gives netværksadgang, vurderer NAC-løsninger sikkerhedspositionen for endepunkter, der forsøger at oprette forbindelse. Denne vurdering kan involvere evaluering af faktorer som f.eks. operativsystemets patchniveauer, antivirusstatus og firewallkonfigurationer.
 3. Godkendelse og godkendelse: NAC-løsninger godkender brugere og enheder for at sikre, at de har tilladelse til at få adgang til specifikke netværksressourcer. Denne proces involverer ofte verificering af brugerlegitimationsoplysninger og kontrol af enhedscertifikater eller MAC-adresser.
 4. Kontinuerlig overvågning: Når enheder er forbundet til netværket, overvåger NAC-løsninger løbende deres adfærd og sikkerhedsposition. Denne overvågning muliggør realtidsdetektion af uregelmæssigheder eller overtrædelser af politikker, hvilket udløser passende reaktioner såsom karantæne eller afhjælpning.
 5. Integration med sikkerhedsinfrastruktur: Moderne NAC-løsninger integreres med eksisterende sikkerhedsinfrastruktur, herunder firewalls, systemer til registrering af indtrængen/forebyggelse (IDS/IPS) og platforme til sikkerhedsinformation og hændelsesstyring (SIEM). Denne integration forbedrer trusselsdetektion og reaktionsevner.
 6. Automatiseret udbedring: I tilfælde af en overtrædelse af sikkerhedspolitikken eller opdaget trussel, kan NAC-løsninger igangsætte automatiske afhjælpningshandlinger. Disse handlinger kan omfatte isolering af den berørte enhed, blokering af netværksadgang eller udløsning af sikkerhedsadvarsler til yderligere undersøgelse.
 7. Skalerbarhed og fleksibilitet: Moderne NAC-løsninger er designet til at skalere med voksende netværksinfrastruktur og tilpasse sig skiftende sikkerhedskrav. De tilbyder fleksible implementeringsmuligheder til at rumme forskellige netværksmiljøer, herunder lokale, cloud-baserede og hybride implementeringer.

Moderne NAC-løsninger er afgørende for at styrke netværkssikkerheden ved at kontrollere adgangen, håndhæve sikkerhedspolitikker og mindske risici forbundet med uautoriserede eller ikke-kompatible enheder.

Netværksadgangskontrol - intern beskyttelse mod forældede værter

NAC er et fantastisk værktøj, der sikrer, at alle enheder, der forbinder til din netværksinfrastruktur, er opdaterede. Forestil dig et scenarie, hvor en medarbejder tager på ferie to uger senere, og den samme bruger går tilbage på arbejde og forbinder sin bærbare computer til netværket. Antivirus, OS-opdateringer og applikationsopdateringer vil være forældede. NAC vil sikre, at alle opdateringer udføres, før brugeren kan drage fuld fordel af netværket. Opdaterede enheder er mindre tilbøjelige til at blive ofre for cyberangreb.

Netværksadgangskontrol (NAC) løsninger giver dig mulighed for at autentificere kablede, trådløse og VPN-brugere og enheder til netværket; evaluere og afhjælpe en enhed til overholdelse af politikker, før adgang til systemet tillades; differentier adgang baseret på roller, og derefter revision og rapporter om, hvem der er på netværket.

Produkt oversigt

Cisco NAC-løsningen er en robust, let at implementere adgangskontrol- og overholdelseshåndhævelseskomponent i Cisco TrustSec-løsningen. Med omfattende sikkerhedsfunktioner, in-band eller out-of-band implementeringsmuligheder, brugergodkendelsesværktøjer og båndbredde- og trafikfiltreringskontroller er det et komplet tilbud til styring og sikring af netværk. Du kan implementere politikker for sikkerhed, adgang og overholdelse via et centralt administrationspunkt i stedet for at konfigurere politikker i hele netværket på individuelle enheder.

Funktioner og fordele

Cisco NAC Solution er en integreret del af Cisco TrustSec. Cisco NAC Solution:

 •  Forhindrer uautoriseret netværksadgang for at beskytte dine informationsaktiver
 •  Hjælper til proaktivt at begrænse netværkstrusler som virus, orme og spyware
 •  Advarer sårbarheder på brugermaskiner gennem periodisk evaluering og afhjælpning
 •  Det giver dig betydelige omkostningsbesparelser ved automatisk at spore, reparere og opdatere klientmaskiner
 •  Genkender og kategoriserer brugere og deres enheder, inden ondsindet kode kan forårsage skade
 •  Evaluerer overholdelse af sikkerhedspolitikken baseret på brugertype, enheds type og operativsystem
 •  Håndhæver sikkerhedspolitikker ved at blokere, isolere og reparere ikke-kompatible maskiner i et karantæneområde uden at have brug for administratorens opmærksomhed
 •  Anvender holdningsvurdering og afhjælpningstjenester på en række forskellige enheder, operativsystemer og enhedsadgangsmetoder, herunder LAN, WLAN, WAN og VPN
 •  Håndhæver politikker for alle driftsscenarier uden at kræve separate produkter eller ekstra moduler
 •  Understøtter sømløs single sign-on gennem en agent med automatiseret afhjælpning
 •  Giver klientfri webgodkendelse til gæstebrugere

'Bliv på forkant med trusler med netværksadgangskontrol'

'NAC afsløret: kaster lys over dynamikken i netværksadgangsstyring'


 

Autentificering Integration med Single Sign-On

Cisco NAC arbejder med eksisterende godkendelseskilder og integrerer naturligt med Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), RADIUS, Kerberos, S/Ident og andre. Af hensyn til slutbrugerens bekvemmelighed understøtter Cisco NAC enkeltlogon for VPN-klienter, trådløse klienter og Windows Active Directory-domæner. Gennem rollebaseret adgangskontrol kan administratorer vedligeholde flere brugerprofiler med forskellige tilladelsesniveauer.

Enhedskarantæne

Cisco NAC sætter ikke-kompatible maskiner i karantæne, hvilket forhindrer spredning af infektion og giver samtidig enhederne adgang til afhjælpningsressourcer. Karantæne opnås gennem DHCP, inline-trafikfiltre eller et karantæne-VLAN.

Automatiske sikkerhedsopdateringer

Automatiske opdateringer i Ciscos standardsoftwarevedligeholdelsespakke giver foruddefinerede politikker for almindelige netværksadgangskriterier. Disse omfatter politikker, der kontrollerer for kritiske operativsystemopdateringer, virusdefinitionsopdateringer til antivirussoftware og anti-spyware-definitionsopdateringer. Applikationen letter administrationsomkostningerne for netværksadministratorer, som konstant kan stole på Cisco NAC for opdateringer.

Centraliseret ledelse

Cisco NAC, en webbaseret administrationskonsol, giver dig mulighed for at definere en politik for hele netværket og de relaterede afhjælpningspakker, der er nødvendige for gendannelse. Administrationskonsollen administrerer Cisco NAC-serverne og netværksswitches fra en central grænseflade.

Remediering og reparation

Karantæne gør det muligt for saneringsservere at levere operativsystemopdateringer og opdateringer, virusdefinitionsfiler eller endepunktsikkerhedsløsninger til kompromitterede eller sårbare enheder. Du aktiverer automatisk afhjælpning via den valgfri agent eller specificerer dine saneringsinstruktioner. Og Cisco NAC leverer brugervenlige funktioner, såsom overvågningstilstand og lydløs afhjælpning, for at minimere brugerpåvirkningen.

Fleksible implementeringsformer

Cisco NAC tilbyder den rigtige implementeringsmodel til dit netværk. Cisco NAC-løsningen kan implementeres i en in-band- eller out-of-band-konfiguration. Den kan implementeres som en Layer 2-bro eller en Layer 3-router. Du kan installere den ved siden af ​​klienten på det samme undernet eller flere router hopper væk.

Konklusion

Som konklusion er Network Admission Control (NAC) afgørende i moderne cybersikkerhedsstrategier, der tilbyder en omfattende tilgang til styring og sikring af netværksadgang. Ved at håndhæve sikkerhedspolitikker, verificere enhedsoverholdelse og give centraliseret synlighed og kontrol over netværksaktivitet, spiller NAC en afgørende rolle i at beskytte organisatoriske aktiver og infrastruktur mod en bred vifte af cybertrusler. Med evnen til dynamisk at tilpasse sig skiftende sikkerhedskrav og integrere med eksisterende sikkerhedsløsninger, giver NAC organisationer mulighed for at etablere en robust forsvar-i-dybde-strategi og afbøde risici forbundet med uautoriseret adgang og ikke-kompatible enheder. Når organisationer navigerer i kompleksiteten i det digitale landskab, forbliver NAC et vigtigt værktøj til at opretholde netværksintegritet og beskytte mod nye cybertrusler.

'Opdag sårbarheder, før de opdager dig'

 

Læs hele artiklen på https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/nac-appliance-clean-access/product_data_sheet0900aecd802da1b5.html

Trusselcentrisk netværksadgangskontrol (NAC) med ISE 2.1

Video leveret af Cisco Systems - introducerer Cisco Identity Services Engine (ISE)


 

"På området cybersikkerhed står Network Admission Control som den første forsvarslinje, der kun sikrer den betroede gevinst adgang til netværket"

— Idealer integreret

 

 


Effektivitet | Nøjagtighed | Automatisering | Innovation | Produktivitet | Konkurrenceevne | Omkostningseffektivitet | Skalerbarhed | Personalisering | Datanetværk | Netværk | Infrastruktur | Forbindelse | Kommunikation | Transmission | Datacenter | Afbrydere | Routere | Protokoller | Cloud-netværk | Cloud Infrastruktur | Cloud Computing |Virtualisering | Cloud Services | Infrastructure-as-a-Service (IaaS) | Platform-as-a-Service (PaaS) | Software-as-a-Service (SaaS) | Multi-sky | Hybrid sky | Public Cloud | Privat sky | Cybersikkerhed | Sikkerhed | Fortrolighed | Kryptering | Godkendelse | Trusselsefterretning | Intrusion Detection | Firewalls | Malware | Phishing | Risikostyring | Overholdelse | Cyberangreb | Netværkssikkerhed | Cybersikkerhed | Avanceret trusselsforebyggelse | Web Application Firewall | Trusselsefterretning | Malwarebeskyttelse | Netværksforsvar | Applikationskontrol | Forudsigelig trusselsbegrænsning

 

Hvordan kommer man i gang med at udnytte AI?

Ny innovativ AI-teknologi kan være overvældende - vi kan hjælpe dig her! Ved at bruge vores AI-løsninger til at udtrække, forstå, analysere, gennemgå, sammenligne, forklare og fortolke information fra de mest komplekse, langvarige dokumenter, kan vi tage dig på en ny vej, guide dig, vise dig, hvordan det gøres, og støtte dig hele vejen.
Start din GRATIS prøveperiode! Intet kreditkort påkrævet, fuld adgang til vores cloud-software, annuller til enhver tid.
Vi tilbyder skræddersyede AI-løsninger'Sammenligning af flere dokumenter' og 'Vis højdepunkter'

Planlæg en GRATIS demo!

 


### Show Highlights, en unik og kun tilgængelig fra os (v500 Systems) funktion, der giver dig mulighed for at finde præcis information om relevante sider og afsnit ved at stille komplekse spørgsmål. AI giver et omfattende svar, som er særligt nyttigt, når informationen er spredt over flere sider (5 i dette eksempel) i et langt dokument. Forespørgsler på naturligt sprog er som at tale med en kollega, endda at finde svar i tabeller. Prøv det selv - https://docusense.v500.com/signup

 


Nu ved du, hvordan det gøres, start!

Download instruktioner om, hvordan du bruger vores aiMDC (AI Multiple Document Comparison) PDF File (Felt).

Afkodning af dokumenter: v500 Systems' Show Highlights leverer klarhed på få sekunder, drevet af AI (video)

AI Document Compering (Data Review) – At stille komplekse spørgsmål vedrørende kommerciel lejeaftale (video)


Oplev vores casestudier og andre indlæg for at finde ud af mere:

Hvordan kan du beskytte hele dit netværk mod cyberangreb?

Cisco ISE: Zero-Trust Security for the Business

Sagen om multifaktorgodkendelse, der stopper næsten 100 % af automatiserede angreb

Ja, din virksomhed har brug for en næste generations firewall. Her er hvorfor?

Ved at analysere dit datanetværk kan vi hjælpe dig og gøre dig stærkere!

#nac #netværksadgangskontrol #data #netværk #cybersikkerhed #forbindelse #virksomheder

AI SaaS på tværs af domæner, casestudier: ITFinancial ServicesForsikringUnderwriting AktuarPharmaceuticalIndustriel fremstillingEnergiPolitikkerMedier og underholdningTurismeRekrutteringLuftfartMedicinalTelekommunikationAdvokatfirmaerMad og drikkevarer og Automotive.

Lucja Czarnecka

Blogindlægget, der oprindeligt blev skrevet på engelsk, gennemgik en magisk metamorfose til arabisk, kinesisk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, hindi, ungarsk, italiensk, japansk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk sprog. Hvis noget subtilt indhold mistede sin gnist, lad os kalde den originale engelske gnist tilbage.

RELATEREDE ARTIKLER

01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt
05 | 05 | 2024

Hvor lang tid tager det at blive kreativ

Udforsk den transformative kraft af kunstig intelligens til at accelerere rejsen mod kreativitet. Fra strømlining af opgaver til at give inspiration omformer AI innovationslandskabet og gør det muligt for enkeltpersoner at frigøre deres kreative potentiale som aldrig før