06 | 10 | 2021

Forklarlig AI (XAI) – forstå rationalet bag resultaterne af AI og ML

Oplåsning af mysteriet med AI: Afmystificere XAI for at forstå ræsonnementet bag kunstig intelligens og maskinlæringsresultater

Introduktion

Efterhånden som kunstig intelligens (AI) bliver mere og mere integreret i sundhedsvæsenet, har det potentialet til at revolutionere patientbehandling og resultater. Brug af kunstig intelligens giver dog også anledning til bekymringer om gennemsigtighed og ansvarlighed, især med hensyn til beslutningstagning. Det er her Explainable AI (XAI) kommer ind i billedet. XAI gør det muligt for læger og andet sundhedspersonale at forstå, hvordan AI nåede frem til en bestemt konklusion eller anbefaling, og at forklare disse beslutninger til deres overordnede og patienter klart og forståeligt. På denne måde hjælper XAI med at opbygge tillid og tillid til at bruge AI i sundhedsvæsenet og samtidig sikre, at beslutninger træffes med patientens bedste interesser for øje.

Kernehistorie

Kunstig intelligens (AI) bruges hyppigere i sundhedsvæsenet for at hjælpe læger og sundhedspersonale med at træffe informerede beslutninger og give bedre patientbehandling. Men som med enhver teknologi rejser AI vigtige spørgsmål om gennemsigtighed, ansvarlighed og tillid. Det er her Explainable AI (XAI) kommer ind – det gør det muligt for læger at forstå, hvordan AI nåede frem til en bestemt beslutning eller konklusion, og at forklare disse beslutninger til deres overordnede og patienter klart og forståeligt.

En af de væsentligste fordele ved XAI er, at det hjælper med at opbygge tillid mellem patienter og sundhedsudbydere. Patienter ønsker at forstå begrundelsen bag deres lægers anbefalinger og beslutninger, og XAI kan hjælpe med at give det niveau af gennemsigtighed. Derudover kan læger ved at forklare, hvordan AI nåede frem til en bestemt diagnose eller rådgivning, hjælpe patienter med at føle sig mere trygge og trygge ved at bruge AI i deres pleje.

Samtidig kan XAI hjælpe læger med bedre at forstå, hvordan AI bruges i sundhedsvæsenet. Efterhånden som AI bliver mere udbredt, skal sundhedspersonale forstå den underliggende teknologi, og hvordan den virker. XAI kan give læger de værktøjer og informationer, de har brug for, for bedre at forstå de beslutninger, der træffes af AI, hvilket kan hjælpe dem med at yde bedre patientpleje.

Endelig kan XAI også hjælpe med at forbedre sundhedsudbyderes overordnede kvalitet af pleje. Ved at gøre det muligt for læger at forstå, hvordan AI bruges, kan de bedre integrere denne teknologi i deres praksis og bruge den til at informere deres beslutninger. Dette kan føre til mere præcise diagnoser, effektive behandlinger og bedre patientresultater.

Kort sagt er Explainable AI (XAI) et kritisk værktøj for læger og andet sundhedspersonale i en æra med AI-drevet sundhedsvæsen. Ved at muliggøre gennemsigtighed, opbygge tillid og forbedre den overordnede plejekvalitet er XAI med til at revolutionere, hvordan vi griber patientbehandlingen og resultaterne an.

Her er nogle interessante fakta og statistikker om Explainable AI (XAI):

  1. Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Deloitte mener 80% af lederne, at AI er vigtig for deres virksomhed i dag. Alligevel forstår kun 31 % af disse organisationer, hvordan AI-beslutninger træffes.
  2. XAI er et vigtigt forskningsområde for både den akademiske verden og industrien. For eksempel lancerede Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i 2018 sit Explainable Artificial Intelligence (XAI)-program for at skabe "nye AI-systemer, der kan forklare deres beslutningstagning til menneskelige brugere."
  3. XAI er især vigtig i sundhedssektoren, hvor der er meget på spil, og beslutninger kan have konsekvenser på liv og død. En nylig undersøgelse viste, at 80 % af sundhedspersonalet mener, at XAI vil være nødvendig for at fremme brugen af ​​AI i sundhedsvæsenet.
  4. XAI er ikke kun afgørende for at forstå, hvordan AI træffer beslutninger – det kan også bruges til at forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af ​​AI-modeller. XAI kan hjælpe med at identificere forbedringsområder og finjustere AI-modeller for bedre ydeevne ved at give feedback om begrundelsen bag sikre valg.
  5. XAI er et felt i hastig udvikling, hvor nye teknikker og tilgange konstant udvikles. Den mest lovende praksis omfatter beslutningstræer, regelbaserede systemer og modelagnostiske metoder såsom LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations).

Kort sagt er XAI et kritisk område for forskning og udvikling for AI-industrien, med vigtige implikationer for en lang række sektorer og applikationer. Efterhånden som feltet fortsætter med at udvikle sig, kan vi forvente at se flere innovative teknikker og tilgange dukke op, hvilket baner vejen for en mere gennemsigtig og ansvarlig brug af kunstig intelligens i vores samfund.

Demystifying the Black Box: The Rise of Explainable AI

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Breaking Down AI: Hvordan XAI skaber gennemsigtighed i industrien


Kunstig intelligens (AI) udvikler en stigende del af vores dagligdag. For eksempel dukker disse og ansigtsgenkendelsessystemer op i forskellige applikationer til Machine Learning (ML). Drevet forudsigelig analyse, samtaleapplikationer, autonome enheder og hyper-personaliserede systemer finder vi ud af, at de skal have tillid til disse AI-baserede systemer med alle former for beslutningstagning, og forudsigelser er altafgørende.
AI går ind i forskellige brancher: uddannelse, byggeri, sundhedspleje, fremstilling, retshåndhævelse og finans. Som et resultat bliver de beslutninger og forudsigelser, der tages af AI-aktiverede systemer, meget flere spids og i mange tilfælde kritisk til liv, død og personlig velvære. For eksempel er disse prognoser usædvanligt nøjagtige for AI -systemer, der bruges i sundhedsvæsenet.

Som mennesker skal vi fuldt ud forstå, hvordan beslutninger træffes, så vi kan stole på AI-systemernes beslutninger. Men desværre hæmmer den begrænsede forklaringsevne og tillid vores evne til at stole fuldt ud på AI-systemer.

Gør AI gennemsigtig med Forklarelig AI (XAI)

Således forventes XAI af de fleste ejere, operatører og brugere at besvare nogle varme spørgsmål som:
Hvorfor lavede AI -systemet en bestemt forudsigelse eller beslutning?
Hvorfor gjorde AI -systemet ikke noget andet?
Hvornår lykkedes AI -systemet, og hvornår mislykkedes det?
Hvornår giver AI-systemer tilstrækkelig sikkerhed for, at du kan stole på dem?
Hvordan kan AI-systemer rette fejl, der opstår?

Explainable Artificial Intelligence (XAI) er et sæt af teknikker og metoder, der tillader mennesker operatører til forstå og tillid resultaterne og output skabt af Machine Learning-algoritmer. Forklarlig AI definerer et AI-mønster, dets sandsynlige indvirkning og potentielle skævheder. Det hjælper skelne modelnøjagtighed, retfærdighed, gennemsigtighed og resultater i AI-drevet beslutningstagning. XAI er afgørende for en organisation i at opbygge tillid og tillid, når AI-modeller sættes i produktion

Hvordan forklarlig AI transformerer måden, vi bruger AI på

v500 systemer | udbyder af avanceret kunstig intelligens

Forståelse af det usete: betydningen af ​​forklarlig AI (XAI)


Hvorfor er Forklarbar AI (XAI) vigtig?

Forklarelig AI er bruges til at gøre AI-beslutninger forståelige og fortolkelige af mennesker. Dette efterlader dem åbne for betydelig risiko; uden at et menneske er gået ind i udviklingsprocessen. AI-modeller kan generere skæve resultater, der kan føre til senere problemer med etiske og lovgivningsmæssige overholdelse.

Hvordan opnår du forklarelig AI?

For at opnå forklarbar AI skal de holde øje med de data, der bruges i modeller, finde en balance mellem nøjagtighed og forklarelighed, fokus på slutbrugeren og udvikle centrale præstationsindikatorer (KPI'er) til vurdering af AI -risiko.

Hvad er et forklareligt AI -eksempel?

Eksempler omfatter maskinoversættelse ved hjælp af tilbagevendende neurale netværk og billedklassificering ved hjælp af et foldet neuralt netværk. Derudover har forskning udgivet af Google DeepMind vakt interesse for forstærkende læring.

Hvilken sag ville have fordel af forklarbare AI -principper?

Som konsekvens, sundhedspleje er et glimrende sted at starte, dels fordi det også er et område, hvor AI kan være ret fordelagtig. For eksempel kan forklarelige AI-drevne maskiner spare læger for meget tid, hvilket giver dem mulighed for at koncentrere sig om medicinens fortolkningsopgaver i stedet for en gentagne pligt.

Forklarbare AI -principper - en kort introduktion

  • Modeller kan i sig selv forklares - enkle, gennemsigtige og lette at forstå.
  • Modeller, der er af sort boks og kræver forklaring gennem separate, replikerende modeller, der efterligner den originale models opførsel. Forklar rationalet bag beslutninger eller forudsigelser.

 

Opbygning af tillid til AI: The Role of Explainable AI (XAI)

Kunstig intelligens (AI) - 10 spørgsmål?

Afdækning af hemmeligheder bag AI: The Power of XAI in Data Science

Komplicerede Machine Learning-modeller betragtes ofte som sorte bokse, hvilket betyder, at ingen, selv ophavsmanden, ved, hvorfor modellen lavede en bestemt anbefaling eller forudsigelse. Som et resultat kan det bare ikke forklares. Forklarlig AI, eller XAI, forsøger at rette op på black box-problemet med Machine Learning-modeller. XAI sigter mod at producere en model, der kan forklare rationalet bag at træffe bestemte beslutninger eller forudsigelser og fremhæve dens styrker og svagheder.
XAI hjælper brugere af modellen med at vide, hvad de kan forvente, og hvordan modellen kan fungere. For eksempel er forståelsen af, hvorfor en model valgte en vej frem for en anden, og de typiske fejl en model vil lave, et massivt fremskridt inden for maskinlæring.
Dette niveau af gennemsigtighed og forklarelighed hjælper med at opbygge tillid til de forudsigelser eller resultater, der frembringes af en model.

 

Hvordan en organisation kan begynde at bruge kunstig intelligens og maskinlæring? | v500-systemer

Forståelse af det usete: betydningen af ​​forklarlig AI (XAI)

Klar til at komme i gang?


Forklarlig kunstig intelligens (XAI) | Gennemsigtighed | Ansvarlighed | Tillid | Tolkbare modeller | Forklarlighed | Black Box | Beslutningstagning | Sundhedspleje | Machine Learning | Model Agnostiske metoder | Regelbaserede systemer | Feedback | Nøjagtighed | Bias | Menneske-computer interaktion | Etik | Datavidenskab | Fortolkning | Retfærdighed | Regulativ overholdelse

Tag det næste skridt i at omfavne fremtiden med kunstig intelligens og juridisk teknologi!

Kontakt os i dag for at opdage, hvordan vores innovative værktøjer kan revolutionere nøjagtigheden af ​​dine data. Vores eksperter er her for at besvare alle dine spørgsmål og guide dig mod en mere effektiv og effektiv fremtid.

Udforsk hele udvalget af vores tjenester på vores destinationsside på AIdot.Cloud – hvor intelligent søgning løser forretningsproblemer.

Forvandl den måde, du finder information på, med intelligent kognitiv søgning. Vores banebrydende AI- og NLP-teknologi kan hurtigt forstå selv de mest komplekse juridiske, finansielle og medicinske dokumenter, hvilket giver dig værdifuld indsigt med blot et enkelt spørgsmål.

Strømlin din proces for dokumentgennemgang med vores AI-produkt til dokumentsammenligning. Spar tid og kræfter ved ubesværet at gennemgå tusindvis af kontrakter og juridiske dokumenter ved hjælp af AI og NLP. Så får du alle de svar, du har brug for, i en enkelt, letlæselig rapport.

Klar til at se, hvordan kunstig intelligens kan fungere for dig? Aftal et møde med os i dag og oplev en virtuel kaffe med en forskel.

Se vores casestudier og andre stillinger for at finde ud af mere:

Revolutionerende sundhedspleje: Hvordan kunstig intelligens gør en forskel og hjælper sektoren

Hvorfor skal du bekymre dig om innovative teknologier?

kunstig intelligens (AI); 10 trin?

Brug Augmented AI til human loop, hvis du i første omgang er tilbageholdende med at stole på Machine

Afkodning af mysteriet om kunstig intelligens

#kunstig intelligens #XAI #forklarlig kunstig intelligens #sundhedspleje #forklarende #knowhow

MC

RELATEREDE ARTIKLER

01 | 06 | 2024

Har du det bedre:
Med eller uden kunstig intelligens?
| 'QUANTUM 5' S1, E11

AI revolutionerer dokumentbehandling ved at automatisere hverdagsagtige opgaver, øge effektiviteten og forbedre nøjagtigheden. Udforsk, hvordan kunstig intelligens frigør menneskelig kreativitet og innovation, mens du tackler komplekse problemer, og forstå både fordelene og potentielle ulemper ved denne kraftfulde teknologi
29 | 05 | 2024

10x kernefordele: AI-dokumentforståelse

Effektivitet og præcision i dokumenthåndtering med AI. Fra automatisering af dataudtræk til sikring af ensartet nøjagtighed, vores AI-løsninger transformerer din arbejdsgang, hvilket gør informationshåndtering ubesværet og pålidelig
07 | 05 | 2024

Hvad sælger vi?

Oplev styrken ved AI-dokumentforståelse med aiMDC. Strømlin arbejdsgange, øg nøjagtigheden og genvind tid med innovative funktioner som Sammenligning af flere dokumenter og Vis højdepunkter. Sig farvel til manuel dokumentbehandling og hej til effektivitet og indsigt
05 | 05 | 2024

Hvor lang tid tager det at blive kreativ

Udforsk den transformative kraft af kunstig intelligens til at accelerere rejsen mod kreativitet. Fra strømlining af opgaver til at give inspiration omformer AI innovationslandskabet og gør det muligt for enkeltpersoner at frigøre deres kreative potentiale som aldrig før