Kategorier til at finde i ustrukturerede data

Forklarlig AI | v500 systemer

Forklarbar AI (XAI) - forstå begrundelsen bag resultaterne af ML

Oktober 6, 2021 12: 37 pm Udgivet af

Forståelse af forklarlig kunstig intelligens - Som mennesker skal vi være i stand til fuldt ud at forstå, hvordan beslutninger træffes, så vi kan stole på AI-systemernes beslutninger. Manglen på forklarlighed og tillid hæmmer vores evne til at stole fuldt ud på AI-systemer.